FORSIDE          MOBIL        ENGLISH        INDHOLD        SØG        HJÆLP   
      
 
 
Udvalgt indlæg
 
21/1 - 2018 Bjarne Hingelbjerg
GENERALFORSAMLING 2018    Skriv svar   Ret indlægget   Se alle svar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I

BAGSVÆRD ATLETIK CLUB

        Torsdag 8. marts 2018 kl. 19.00 på Bagsværd Stadion

 Dagsorden:

       1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Lennart)

       2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

       3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

       4. Forelæggelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent

       5. Behandling af eventuelle indkomne forslag *
 

       6. Valg af Formand (valget sker normalt i ulige år) Der skal vælges en ny

       7. Valg af Kasserer (vælges i lige år)

       8.  
Valg af 2 udvalgsformænd (Ungdoms- & Motionsudvalgets formænd er              på valg i lige år).

       9. Valg af revisor og revisorsuppleant

     10.
 
Evt.

          *Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i
            hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og
            offentliggøres på foreningens hjemmeside
og på opslag i klublokalet
            senest 8 dage før generalforsamlingen.

Send dem til formand@bagsvaerd-atletik.dk ,eller læg det i postkassen i klublokalet på stadion.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret noget spiseligt og noget at drikke– tilmelding til dette foregår på opslag i klubhuset (senest den 1/3-2018). 

På bestyrelsens vegne

 Bjarne Hingelbjerg


  
Terminsliste (evt. tilmelding) 
24/211/2DMU inde 24-25 Feb 2018
3/323/2Kronborg games - 3
8/36/3Tilmelding til spisning på gener...
12/3Bliv klar til Royal Run
Nyheder 
21/2 Årets LØBER i Ungdomsafdelingen
20/2 Årets SPRINTER i Ungdomsafdelingen
19/2 Årets SMIL i Ungdomsafdelingen
19/2 Bube slog 32 år gammel mesterskabsre...
18/2 Årets FUND i Ungdomsafdelingen
16/2 Årets FLID i Ungdomsafdelingen
15/2 Årets SPRINGER i Ungdomsafdelingen
14/2 Årets KASTER i Ungdomsafdelingen
13/2 Så kan I atter købe tøj til og med...
12/2 Bube's og Mia's anstregelser på Land...
Medlemmerne