Bestyrelsesmøde d. 19. frebruar
19/2  RET

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene.

  • Formanden.
  • Kassereren.
  • Tri-udvalget.
  • Atletikudvalget.
  • Ungdomsudvalget.
  • Motionsudvalget.
  • Elite- Talentudvalget.

Husk - der max. er afsat 5 min. til hvert udvalg med undtagelse af formanden.

3. Persondataloven. 20 min.

4. Mobil Pay.(Lis). 10 min.

5. Pølsevogn (Martin). 5 min.

6. Elitesport Gladsaxe (Anne Line) 10 min.

7. Generalforsamling 20 min.

8. Stafet for livet (Anne Line) 5 min.

9. Evt.

 WWW   Mobil   Galleri 
 Træningstider 
 Glemt password   Kontakt