Bestyrelsesmøde d. 15. august 2018
15/8  RET

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

  • Formanden.
  • Kassereren.
  • Tri-udvalget.
  • Atletikudvalget.
  • Ungdomsudvalget.
  • Motionsudvalget.
  • Elite- Talentudvalget.

Husk - der max er afsat 5 min. til hvert udvalg med undtagelse af formanden.

3. Gladsaxedagen.

4. Løbebånd i cykelklubhuset.

5. Møde med CC Gladsaxe og Team Hustler (de øvrige brugere af cykleklubhuset).

6. Evt. 
 WWW   Mobil   Galleri 
 Træningstider 
 Glemt password   Kontakt