Generalforsamling udsat
27/4  RET

Pga. de fortsatte coronarestriktioner udsættes generalforsamlingen d. 27. april 2021 på ubestemt tid.

Lige så snart der er mere klarhed over situationen, melder vi en ny dato ud for generalforsamlingen her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Aflyst

BAC afholder generalforsamling d. 27. april 2021 i cafeen på Bagsværd Stadion kl. 19-22.

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 13. april 2021)

7. Valg af formand.

8. Valg af sekretær.

9. Valg af 3 udvalgsformænd:

·         Tri-udvalget.

·         Atletikudvalget.

·         Elite-talentudvalget.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Evt.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.

 WWW   Mobil   Galleri 
 Træningstider 
 Glemt password   Kontakt