Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april via Teamss
8/4  RET

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

  • Formanden.
  • Kassereren.
  • Tri-udvalget.
  • Motionsudvalget.
  • Ungdomsudvalget.
  • Atletikudvalget.
  • Elite-talentudvalget.

3.  Vægtudstyr.

4. Regler for klubrekorder.

5. Online arkiv.

6. Evt. kommende coronanedlukninger.

7. Bambusa sokker

8. Fastsætte datoer for de næste bestyrelsesmøder og evt. GF.

9. Evt.

 WWW   Mobil   Galleri 
 Træningstider 
 Glemt password   Kontakt