Generalforsamling d. tirsdag d. 18. april
18/4  RET
Prøv evt. eftertilmelding Vis tilmeldinger

Indkaldelse til generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Tirsdag d. 18. april 2022 kl. 19.00 

i Cafeen på Bagsværd Stadion

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

7. Valg af Formand i ulige år. (Anne Line Mørck genopstiller).

8. Valg af sekretær i ulige år. (Hanne Ibi Hjæresen genopstiller).

9. Valg af udvalgsformænd i ulige år.

Tri-udvalg. (Per Nilsson genopstiller).

Elite-talentudvalg. (Carsten Rytter genopstiller).

Atletikudvalg.

   

10. Valg af ny Ungdomsudvalgsformand. (Peter Hærvig Rønning opstiller)

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.  Forslag kan sendes på mail formand@bagsvaerd-atletik.dk.

Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding til spisning skal ske på hjemmesiden senest tirsdag d. 11. april 2023.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.

 WWW   Mobil   Galleri 
 Træningstider 
 Glemt password   Kontakt