FORSIDE          MOBIL        ENGLISH        INDHOLD        SØG        HJÆLP   
      
 
 
Udvalgt indlæg
 
31/8 - 2021: Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 31. august kl. 19.00    Skriv svar   Ret indlægget
Prøv evt. eftertilmelding   
          
Vis tilmeldinger   

 

Indkaldelse til generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

tirsdag d. 31. august 2021 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand.

8. Valg af sekretær.

9. Valg af 3 udvalgsformænd:

·         Tri-udvalget.

·         Atletikudvalget.

·         Elite-talentudvalget.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Evt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.  Forslag kan sendes på mail formand@bagsvaerd-atletik.dk.

Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding her på hjemmesiden senest d. torsdag d. 26. august 2021.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.

  
Terminsliste (evt. tilmelding) 
25-26/910/9Afslutningsstævnet i greve alle ...
Nyheder 
13/9 6xkrav til BAC B-talent ved DMU
12/9 DMU 2021 Mellem/Lang
12/9 Christoffer Frost-Jensen Johansen ige...
2/9 Katharina Zobel sætter klubrekord p...
7/8 Christoffer vinder i Belgien.
Medlemmerne