FORSIDE          MOBIL        ENGLISH        INDHOLD        SØG        HJÆLP   
      
 
 
Udvalgt indlæg
 
28/4 - 2022: Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 28. april kl. 19.00    Skriv svar   Ret indlægget
Prøv evt. eftertilmelding   
          
Vis tilmeldinger   

Indkaldelse til generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Torsdag d. 28. april 2022 kl. 19.00 

i Cafeen på Bagsværd Stadion

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

7. Valg af kasserer i lige år (Lis Knudsen modtager genvalg).

8. Valg af 2 udvalgsformænd (Ungdoms- og motionsudvalgsformænd er på valg i lige år).

     Josefin Rønhoff Hyllegaard modtager ikke genvalg som ungdomsudvalgsformand.

    Jakob Rønhoff Hyllegaard modtager genvalg som motionsudvalgsformand.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Jubilæum – nedsættelse af et jubilæumsudvalg.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.  Forslag kan sendes på mail formand@bagsvaerd-atletik.dk.

Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding her på hjemmesiden senest mandag d. 25. april 2022.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.
  
Terminsliste (evt. tilmelding) 
28/6Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. j...
28/6Oprydning i konkurrencerum
30/629/6Møde for hjælpere til Jubilæet.
8-10/719/6Öresundsspelen
20-21/85/8Øst DMU 2022
Nyheder 
22/6 ........
17/6 Joel forbedrer DJR på 1500m
12/6 Mia løber 2.05,17 i USA
12/6 Christoffer nr. 2 i Watford (England)
12/6 Hjalte sætter PB på 1500m
Medlemmerne