FORSIDE          MOBIL        ENGLISH        INDHOLD        SØG        HJÆLP   
      
 
 
Udvalgt indlæg
 
18/4 - 2023: Generalforsamling d. tirsdag d. 18. april    Skriv svar   Ret indlægget
Prøv evt. eftertilmelding   
          
Vis tilmeldinger   

Indkaldelse til generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Tirsdag d. 18. april 2022 kl. 19.00 

i Cafeen på Bagsværd Stadion

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

7. Valg af Formand i ulige år. (Anne Line Mørck genopstiller).

8. Valg af sekretær i ulige år. (Hanne Ibi Hjæresen genopstiller).

9. Valg af udvalgsformænd i ulige år.

Tri-udvalg. (Per Nilsson genopstiller).

Elite-talentudvalg. (Carsten Rytter genopstiller).

Atletikudvalg.

   

10. Valg af ny Ungdomsudvalgsformand. (Peter Hærvig Rønning opstiller)

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.  Forslag kan sendes på mail formand@bagsvaerd-atletik.dk.

Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding til spisning skal ske på hjemmesiden senest tirsdag d. 11. april 2023.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.

  
Terminsliste (evt. tilmelding) 
24/9Afslutningsstævne i Greve
30/9Socialt løbearrangement i samarb...
24/11Julefrokost
Nyheder 
7/9 Tre "mand" høj fra BAC til...
6/9 OBS info omkring d. 7. september.
3/9 Dobbelt Danmarksmester
24/5 Mindeord for Rita Christensen
15/5 CPH Marathon 2023
Medlemmerne