FORSIDE          MOBIL        ENGLISH        INDHOLD        SØG        HJÆLP   
      
 
 
Forside
   
Ungdom
   
Senior
   
Veteraner
   
Løb & Motion
   
Tri
 
I dag trænes der (bl.a.)
Distance   (Lennart Pedersen, bac3)
Distance   (Vikar, bac2)
   (Maratonfolket, bac3)
Intervaller   (Mellem/Lang, ungdom)
Restitution   (Hanne Ibi, bac4)
Distance   (Svend , bac1)
  
1/6 - 2018 Hanne Ibi Hjæresen
Ansøgning om saltonøgle og nøgle til rød værdiboks    Skriv svar   Ret indlægget
Ansøgning om Saltonøgle, se vejledning her
Ansøgning om nøgle til rød værdiboks, se vejledning her
18/4 - 2023: Generalforsamling d. tirsdag d. 18. april    Skriv svar   Ret indlægget
Tilmelding   
          
Vis tilmeldinger   

Indkaldelse til generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Tirsdag d. 18. april 2022 kl. 19.00 

i Cafeen på Bagsværd Stadion

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Bestyrelsens mål for det kommende år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

7. Valg af Formand i ulige år. (Anne Line Mørck genopstiller).

8. Valg af sekretær i ulige år. (Hanne Ibi Hjæresen genopstiller).

9. Valg af udvalgsformænd i ulige år.

Tri-udvalg. (Per Nilsson genopstiller).

Elite-talentudvalg. (Carsten Rytter genopstiller).

Atletikudvalg.

   

10. Valg af ny Ungdomsudvalgsformand. (Peter Hærvig Rønning opstiller)

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.  Forslag kan sendes på mail formand@bagsvaerd-atletik.dk.

Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding på hjemmesiden senest tirsdag d. 11. april 2023.

Bestyrelsen for Bagsværd Atletik Club.

  
Terminsliste (evt. tilmelding) 
18/411/4Generalforsamling d. tirsdag d. 1...
22/415/4DM 10 K Landevej (5. runde af VT)
Nyheder 
13/3 BAC status ved DMUinde 2023
3/3 BAC til DMU-Inde
3/3 Joel løber indledende heat på 3000m...
2/3 Klubtøj
25/2 Joel Ibler Lillesø udtaget til EM In...
Medlemmerne